Curs: Eines de Psicologia Humanista aplicades a l’Educació

Condueixen

Maria Eugènia Figuerola   Ester Martinez 

DATES NOU CURS (dissabtes)

2018:

13 de gener – 10 de febrer – 10 de març – 14 d’abril – 12 de maig – 9 juny – 14 de juliol

Inversió:   Matrícula de 60€ + 6 mensualitats de 90€ = 600€

Per més informació i reserva de plaça:

Associació de Psicologia Humanista i Educació Centrada en la Persona                 aphiecp@gmail.com        647.873.426

eines

La Psicologia Humanista neix com a alternativa als models imperants durant la segona meitat del segle X X (Psicoanàlisi i Conductisme) i centra la seva atenció en la part sana de la persona, en les seves capacitats i potencials. El respecte per la complexitat i singularitat de cada èsser humà i el concepte d’autorrealització són dos aspectes clau de la Psicologia Humanista, així com la llibertat i la creativitat. Tothom és un artista creador en potència. Educar és un art i el repte de la persona que educa és convertir-se en aquest artista creador que acompanya a infants i joves en el seu camí de creixement personal. Les sessions seran teòricopràctiques predominant els exercicis vivencials i el treball personal, motiu pel que es recomana que el nivell d’implicació sigui alt.

Continguts

• L’Anàlisi Transaccional i la formació de la personalitat: com som les persones?

• Temperament i caracter: què aprenem i què és innnat?

• Gestalt i educació : presència, consciència i responsabilitat.

• Carl Rogers i l’educació centrada en la persona.

• Acompanyament emocional.

• Comunicació efectiva i afectiva.

• Consciència corporal , respiració i cultiu de l’atenció.

Aquesta formació està adreçada a totes aquelles persones vinculades al món de l’educació (formal i no formal) que tenen interès en conèixer-se millor, créixer com a persones i optimitzar els seus recursos personals i professionals.

“La veritable educació consisteix en obtenir el millor d’un mateix” Mahatma Gandhi

Anuncis

SALUT I EDUCACIÓ INTEGRAL

%d bloggers like this: